Representantforslag om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge

Dokument 8:69 S (2012-2013), Innst. 496 S (2012-2013)

Vedtak 646

Dokument 8:69 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge – vedlegges protokollen.