Representantforslag om umiddelbar iverksettelse av straffeloven

Dokument 8:98 S (2012-2013), Innst. 444 S (2012-2013)

Vedtak 560

Dokument 8:98 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om umiddelbar iverksettelse av straffeloven – vedlegges protokollen.