Representantforslag om forsikringsordning ved oppføring av bolig

Dokument 8:118 S (2012-2013), Innst. 447 S (2012-2013)

Vedtak 561

Dokument 8:118 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Michael Tetzschner og Gunnar Gundersen om en forsikringsordning ved oppføring av bolig – vedlegges protokollen.