Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. 52 S (2013-2014)

Vedtak 169

Som medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet fram til 30. juni 2016 velges Øyvind Vaksdal og Håkon Haugli.