Representantforslag om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova § 27)

Dokument 8:61 S (2013-2014), Innst. 252 S (2013-2014)

Vedtak 516

Dokument 8:61 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Lise Christoffersen, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Sverre Myrli og Magne Rommetveit om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova § 27) – vedlegges protokollen.