Representantforslag om nasjonalt bibliotekløft

Dokument 8:79 S (2013-2014), Innst. 175 S (2014-2015)

Vedtak 441

Stortinget ber regjeringen om at den varslede bibliotekstrategien inneholder tiltak for å fremme

  • bibliotekene som møteplasser for debatt og offentlig samtale

  • arena for kulturopplevelser og læring

  • e-bok utlån i alle bibliotek

  • styrking av innkjøpsordningen for litteratur for å sikre bredde i sjangre med særlig vekt på barn og unge

  • styrking av samarbeidet mellom folkebibliotek og skoler

Vedtak 442

Dokument 8:79 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell, Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om nasjonalt bibliotekløft – vedlegges protokollen.