Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. 306 S (2013-2014)

Vedtak 534

Som medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2014–30. juni 2019 velges Eldbjørg Løwer, Theo Koritzinsky og Inger Marie Sunde.

Vedtak 535

Som leder av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2014–30. juni 2019 velges Eldbjørg Løwer.