Redegjørelse av statsministeren om norske bidrag til Irak og Afghanistan

Vedtak 7

Statsministerens redegjørelse om norske bidrag til Irak og Afghanistan – vedlegges protokollen.