Representantforslag om at Noreg skal arbeide for eit forbod mot atomvåpen

Dokument 8:72 S (2014-2015), Innst. 296 S (2014-2015)

Vedtak 671

Dokument 8:72 S (2014–2015) – representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Kjersti Toppe, Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om at Noreg skal arbeide for eit forbod mot atomvåpen – vert å leggje ved møteboka.