Representantforslag om økt utbygging av infrastruktur for sykkel

Dokument 8:115 S (2014-2015), Innst. 389 S (2014-2015)

Vedtak 744

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å gi økt fleksibilitet i hvordan sykkelveger, -felt og -traseer kan utformes.

Vedtak 745

Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med fylkeskommunene, utrede og fremme forslag som sørger for at utbygging av infrastruktur for sykkel blir høyere prioritert.

Vedtak 746

Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for økt elsykkelbruk.

Vedtak 747

Dokument 8:115 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ketil Kjenseth og Ola Elvestuen om økt utbygging av infrastruktur for sykkel – vedlegges protokollen.