Representantforslag om en storsatsing på flytende vindkraft i Norge

Dokument 8:118 S (2014-2015), Innst. 70 S (2015-2016)

Vedtak 50

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med energimeldingen legge frem en strategi som bidrar til realisering av demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi, og ser på mulighetene for norsk leverandørindustris utvikling innenfor fornybar energiproduksjon.

Vedtak 51

Dokument 8:118 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en storsatsing på flytende vindkraft i Norge – vedlegges protokollen.