Representantforslag om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett

Dokument 8:139 S (2014-2015), Innst. 180 S (2015-2016)

Vedtak 518

Dokument 8:139 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Marianne Marthinsen, Marit Nybakk, Anette Trettebergstuen og Truls Wickholm om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett – vedlegges protokollen.