Representantforslag om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at EUs postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet

Dokument 8:70 S (2015-2016), Innst. 309 S (2015-2016)

Vedtak 718

Dokument 8:70 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Jenny Klinge om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at EUs postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet – vedlegges protokollen.