Representantforslag om å oppheve fraværsgrensen på ti prosent i videregående opplæring

Dokument 8:86 S (2015-2016), Innst. 398 S (2015-2016)

Vedtak 899

Stortinget ber regjeringen oppheve forskriften om en fraværsgrense på ti prosent i enkeltfag i videre-gående opplæring og i dialog med sektoren -utarbeide et nytt regelverk for fravær.

Vedtak 900

Dokument 8:86 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om å oppheve fraværsgrensen på ti prosent i videregående opplæring – vedlegges protokollen.