Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren

Dokument 8:90 S (2015-2016), Innst. 169 S (2016-2017)

Vedtak 459

Dokument 8:90 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren – vedlegges protokollen.