Grunnlovsforslag om endring i § 5 (om kongens immunitet)

Dokument 12:35 (2015-2016), Innst. 246 S (2017-2018)

Vedtak 701

Dokument 12:35 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Michael Tetzschner, Elin Rodum Agdestein og Regina Alexandrova, om endring i § 5 (om kongens immunitet) – alternativ 1 – bifalles.