Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet

Dokument 8:10 S (2016-2017), Innst. 99 S (2016-2017)

Vedtak 110

Dokument 8:10 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge om utsatt slokking av FM-nettet – vedlegges protokollen.

Vedtak 111

Stortinget ber regjeringen følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger.