Representantforslag om et løft for dyrevelferden i Norge

Dokument 8:32 S (2016-2017), Innst. 199 S (2016-2017)

Vedtak 513

Dokument 8:32 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et løft for dyrevelferden i Norge – vedlegges protokollen.