Representantforslag om et nytt krafttak for mineralnæringen

Dokument 8:41 S (2016-2017), Innst. 263 S (2016-2017)

Vedtak 725

Dokument 8:41 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Odd Omland, Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Torstein Tvedt Solberg, Kjell-Idar Juvik, Kåre Simensen, Anna Ljunggren og Martin Henriksen om et nytt krafttak for mineralnæringen – vedlegges protokollen.