Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 14 (2016-2017), Innst. 349 S (2016-2017)

Vedtak 884

Dokument 14 (2016–2017) – Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag – vedlegges protokollen.