Representantforslag om Kjeller flyplass

Dokument 8:120 S (2016-2017), Innst. 405 S (2016-2017)

Vedtak 1017

Dokument 8:120 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om Kjeller flyplass – vedlegges protokollen.