Representantforslag om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul

Dokument 8:63 S (2017-2018), Innst. 192 S (2017-2018)

Vedtak 651

Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides en nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden, og at elever som ønsker fritak, skal ha rett på et pedagogisk alternativ i skolens regi.