Valg av riksrevisorer med varamedlemmer

Innst. 94 S (2017-2018)

Vedtak 326

Til riksrevisorer med personlige varamedlemmer for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2021 velges:

Riksrevisorer:

1. Per-Kristian Foss, leder

2. Helga Pedersen, nestleder

3. Gunn Karin Gjul

4. Arve Lønnum

5. Anne Tingelstad Wøien

Varamedlemmer:

For Foss: Martin Engeset

For Pedersen: Per Rune Henriksen

For Gjul: Beate Heieren Hundhammer

For Lønnum: Kenneth Svendsen

For Tingelstad Wøien: Heidi Grande Røys