Representantforslag om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter

Dokument 8:204 S (2017-2018), Innst. 392 S (2017-2018)

Vedtak 910

Dokument 8:204 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter – vedtas ikke.

Vedtak 911

Stortinget ber regjeringa greie ut omfang og særtrekk ved organiseringar som franchise, konsern og liknande, med vekt på arbeidsgivaransvar og arbeidstakar sine rettar samt franchisetakar sin posisjon overfor franchisegivar.