Representantforslag om å utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet

Dokument 8:213 S (2017-2018), Innst. 364 S (2017-2018)

Vedtak 869

Stortinget ber regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.