Representantforslag om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekten de fortjener

Dokument 8:233 S (2017-2018), Innst. 98 S (2018-2019)