Representantforslag om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39

Dokument 8:23 S (2018-2019), Innst. 45 S (2018-2019)