Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017

Dokument 1 (2018-2019), Innst. 125 S (2018-2019)

Vedtak 392

Dokument 1 (2018–2019) – Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2017 – vedlegges protokollen.