Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon

Innst. 64 S (2019-2020)

Vedtak 43

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. desember 2019 til 30. november 2025 velges:

Asbjørn Strandbakken, Bergen (leder)

Svein Holden, Oslo

Gunn Karin Gjul, Oslo