Representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen

Dokument 8:15 S (2020-2021), Innst. 188 S (2020-2021)