Revisjon av årsregnskap

Riksrevisjonen er revisor for Stortingets administrasjon.