Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen

Avdelingen innhenter og tilrettelegger informasjon til arbeidet i Stortinget og dokumenterer Stortingets virksomhet.

Vis som temaark

Avdelingssjef: Eli Pauline Fiskvik, tlf. 23 31 36 96 / 920 40 360

Referentseksjonen

Referat (redigering, bearbeiding, kontroll) fra møtene i Stortinget, i Den utvidede utenrikskomité, i Konsultasjonsorganet for EØS-saker, i Nordisk råd og åpne høringer. Redaktøransvar for Stortingstidende.

Les mer om referatene.

Leder: Paul Stray, tlf. 23 31 26 24

refpost@stortinget.no

Stortingsarkivet

Fjernarkiv for Stortinget. Dokumentforvaltning og saksarkiv for den parlamentariske prosess. Historisk arkiv. Register til Stortingsforhandlinger. Lyd- og bildearkiv. Tilsyn med Stortingets kunst og portrettgalleri.

Les mer om stortingsarkivet

Leder: Egil Borlaug: tlf. 23 31 36 74
Ekspedisjon: tlf. 23 31 36 70
arkivet@stortinget.no

Stortingsbiblioteket

Internt fagbibliotek med samlinger innen samfunnsfag, politikk, politisk historie og jus.

EU- og EØS-informasjon
Les mer om stortingsbiblioteket

Leder: Gro Sandgrind, tlf. 23 31 36 85
Utlån, forespørsler, veiledning: tlf. 23 31 36 90
bibl@stortinget.no

Utredningsseksjonen

Faglig bistand til representanter, komiteer, partigrupper. Innhenting, formidling og bearbeiding av faktainformasjon; bakgrunnsnotater.

Les mer om utredningsseksjonen

Leder: Dag Erlend Reite, tlf. 23 31 26 93
Forespørsler: tlf. 23 31 26 90
utredning@stortinget.no


Sist oppdatert: 06.11.2019 14:52