Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen

Avdelingen innhenter og tilrettelegger informasjon til arbeidet i Stortinget og dokumenterer Stortingets virksomhet.

Vis som temaark

Avdelingssjef: Eli Pauline Fiskvik, tlf. 23 31 36 96 / 920 40 360

Grafisk seksjon

Grafisk design og layout, dokumentproduksjon, trykke- og kopitjenester. Kontorrekvisita og kontormaskiner. Rådgivning og service.

Leder: Mette Solberg Ohlgren, tlf. 932 82 638 
Ekspedisjon: tlf. 23 31 25 75
grafisk@stortinget.no

Referentseksjonen

Referat (redigering, bearbeiding, kontroll) fra møtene i Stortinget, i Den utvidede utenrikskomité, i Konsultasjonsorganet for EØS-saker, i Nordisk råd og åpne høringer. Redaktøransvar for Stortingstidende.

Les mer om referatene.

Leder: Mette Solberg Ohlgren, tlf. 932 82 638 

refpost@stortinget.no

Stortingsarkivet

Dokumentasjon av Stortingets konstitusjonelle og administrative virksomhet. Søk og gjenfinning av saker. Offentlig journal og innsyn. Digitaliserte stortingsforhandlinger tilbake til 1814. Lyd-, video- og bildearkiv. 

Les mer om stortingsarkivet

Leder: Egil Borlaug, tlf. 23 31 36 74
Forespørsler og veiledning: tlf. 23 31 36 70
arkivet@stortinget.no

Stortingsbiblioteket

Internt fagbibliotek med samlinger innen samfunnsfag, politikk, politisk historie og jus.

EU- og EØS-informasjon
Les mer om stortingsbiblioteket

Leder: Åse Garten Galtrud, tlf. 986 46 5 13
Utlån, forespørsler, veiledning: tlf. 23 31 36 90
bibl@stortinget.no

Utredningsseksjonen

Faglig bistand til representanter, komiteer, partigrupper. Innhenting, formidling og bearbeiding av faktainformasjon; bakgrunnsnotater.

Les mer om utredningsseksjonen

Leder: Stephan Hamberg , tlf. 924 06 115
Forespørsler: tlf. 23 31 26 90
utredning@stortinget.no


Sist oppdatert: 11.10.2021 11:33