Kathrine Martinsen. Foto: Stortinget.

Kathrine Martinsen. Foto: Stortinget.

Møt en medarbeider: Kathrine

Kathrine Martinsen, seniorrådgiver, seksjon for representantordninger.

Jeg er utdannet jurist og har erfaring både fra offentlig og privat sektor, der jeg i hovedsak har jobbet med arbeidsrett og HR. Det var noe tilfeldig at jeg begynte å jobbe på Stortinget. Da jeg flyttet hjem etter noen år på Vestlandet kom jeg over en stillingsutlysning med spennende arbeidsoppgaver. I tillegg syntes jeg Stortinget virket som en veldig interessant arbeidsplass. Jeg visste nok ikke helt hva jeg kunne forvente meg da jeg startet i september 2014.

Hoveddelen av arbeidsoppgavene mine er å forvalte regelverket som regulerer ytelsene til stortingsrepresentantene, eksempelvis godtgjørelse, reisedekning, pendlerbolig osv. Jeg er også sekretær for brukerrådet hvor representantene gir innspill til administrative rutiner, service- og støttefunksjoner. Jeg får anledning til å jobbe med problemstillinger utover mine primærarbeidsoppgaver når det trengs, og har en variert og spennende arbeidshverdag.

Den siste tiden har jeg brukt mye tid på regelverksrevisjon, og fremover blir det en del arbeid med å planlegge og koordinere det praktiske ved at representanter skal fratre og tiltre i forbindelse med stortingsvalget 2017.

Jeg trives veldig godt på Stortinget. Her blir det tilrettelagt for både arbeid og fritid. Det er en spesiell arbeidsplass på den måten at vi jobber tett opp mot det politiske, men også fordi det jobber så mange forskjellige mennesker som ivaretar helt forskjellige funksjoner internt i administrasjonen.

Det er også flere sosiale tiltak som bidrar til et godt miljø her. Vi blir blant annet oppfordret til å delta på arrangementene som foregår ved Stortinget, for eksempel feiring av grunnlovs- og bygningsjubileet. Jeg opplever at det er god oppfølging av den enkelte arbeidstaker gjennom medarbeidersamtaler og stor mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom varierte arbeidsoppgaver og kurstilbud.


Sist oppdatert: 21.06.2016 10:26