Thomas Fraser. Foto: Stortinget.

Thomas Fraser. Foto: Stortinget.

Møt en medarbeider: Thomas

Thomas Fraser, seniorrådgiver, internasjonal avdeling.

Jeg hadde studert noen år med statsvitenskap og trengte en jobb da jeg kom over en utlysning fra Stortinget. I 1996 begynte jeg som stortingsbetjent, og holdt blant annet omvisninger på Stortinget. Dette ble inngangsbilletten til mange spennende år som jeg har tilbragt i forskjellige stillinger og avdelinger.

Jeg tok tidlig et engelskkurs og utvidet nettverket mitt på jobb. Da det ble et vikariat ledig i komitésekretariatet, gikk jeg inn i dette før jeg fikk en stilling daværende i informasjons- og dokumentasjonsavdelingen, der jeg jobbet med å utvikle nettsidene til Stortinget. Det var først etter dette at jeg gikk inn i Nordisk råd sekretariat, som senere ble en del av internasjonal avdeling, hvor jeg fortsatt jobber.

At det har vært så mange muligheter internt på Stortinget underveis er nok en av grunnene til at jeg jobber her fortsatt, og så trives jeg jo så godt!

Nå jobber jeg blant annet som delegasjonssekretær for den interparlamentariske union (IPU). IPU fungerer som et FN for parlamentene, og har medlemmer fra 170 land. Stortinget har en delegasjon til IPU, og min jobb er å gjøre arbeidet for stortingsrepresentantene i delegasjonen så enkelt som mulig. Arbeidet har en faglig, teoretisk side og en praktisk side. Noen ganger skriver jeg sammendrag for å hjelpe politikerne til å sette seg inn i faglige problemstillinger, andre ganger utfører jeg oppgaver av ren praktisk art.

Stortinget er en helt spesiell arbeidsplass. Det er jo en veldig viktig og sentral institusjon som alltid drives videre. Vi jobber i et historisk hus. Ting må fungere smertefritt, og arbeidet vi leverer skal være av høy standard. Vi er nødt til å være tilpasningsdyktige; hvert 4. år får vi jo en rekke nye stortingsrepresentanter å jobbe for. Jeg må forholde meg til mange forskjellige mennesker som til tider er under mye press. Jeg liker at jeg blir utfordret på dette i jobbhverdagen min. Stortinget ivaretar så mange forskjellige oppgaver, derfor er arbeidsdagene mine aldri lik og det trives jeg med.

Det er et godt arbeidsmiljø og alle jobber for det samme overordnede målet; å legge til rette for at stortingsrepresentantene får utført sitt verv på best mulig måte, uansett bakgrunn og parti. Så må det sies at det er en fordel at Stortinget er en trygg og stabil arbeidsplass med gode ordninger for de ansatte.


Sist oppdatert: 21.06.2016 10:28