Mandat for hovedkomiteen

Stortinget har vedtatt mandat for Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Hovedkomiteen for grunnlovsjubileet i 2014 skal ha det overordnede styrings- og planleggingsansvar for den offisielle markering og feiring av Norges 200-års grunnlovsjubileum i 2014.

Komiteen skal ledes av Stortingets president, og med Stortingets visepresident som nestleder. Komiteen skal nedsette et arbeidsutvalg som forestår det daglige arbeid med forberedelsene til jubileet. Til støtte for Arbeidsutvalgets virksomhet skal Stortingets administrasjon etablere et sekretariat.

Det styrende tema for jubileet skal være demokratiets betydning og utfordringer i vårt samfunn samt betydningen av bredt engasjement og deltakelse i hele spekteret av demokratiets institusjoner («Demokratiprosjektet»). Komiteen skal i tråd med dette vektlegge forskning og kunnskap om Grunnlovens betydning for utviklingen av Norge som en demokratisk stat, så vel som den videre utvikling av vårt demokrati. Jubileet skal derfor også ha et fremoverskuende perspektiv.

Komiteen skal:

  • Utarbeide en programerklæring med hovedprinsipper og bærende elementer for jubileet
  • Initiere og koordinere offisielle tiltak, prosjekter og arrangementer på nasjonalt plan, som kan skape oppmerksomhet og engasjement om jubileet frem mot 2014
  • Søke bredest mulig kontakt og koordinering med andre tiltak, prosjekter og arrangementer, nasjonalt og internasjonalt, som er relevante for feiringen av jubileet.

Sist oppdatert: 13.05.2009 12:50 


Prosjektleder Dag N. Kristoffersen

 

Tlf.: 23313535

Mobiltlf.: 41339111

Epost: dnk@stortinget.no