Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Flaggloven

1814 - 1898 - 1998

En digital presentasjon av dokumenter til historien om Norges nasjonalflagg i anledning 100-årsjubileet for flaggloven i 1998. Dokumentene finnes i Stortingsarkivet.

 • Forslag til norsk flagg fra representant Hielm 7. april 1836. mai 1836

  Innledning

  Kunngjøringen av Flaggloven i 1898 markerte slutten på en lang konstitusjonell dragkamp mellom Stortinget og den personlige kongemakt.

 • Anonymt flaggforslag (Oktober 1814)

  Lov om Norges Flag

  Kunngjort i Lovtidende 15. desember 1898.

 • Kronologi

  Oversikt med henvisninger til sidetall i de trykte Stortingsforhandlingene og til dokumenter i stortingsarkivet.

 • Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Lundh (20 oktober, 1814).

  Forslag til flagg

  Oversikt over flaggforslag fra 1814-1836

 • Avisartikler

  Artikler fra Morgenbladet 1898 og 1899.

 • Flaggforslag fra borgere i Grimstad 20. februar 1821.

  Kilder og litteratur

  Stortingsforhandlinger og litteratur om flaggsaken.

Se også