Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Forslag til flagg

Oversikt over flaggforslag fra 1814-1836

Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Lundh
Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Lundh (20 oktober, 1814).

1814 – oktober: Anonymt forslag til norsk flagg.
SA, Det overordentlige Storting 1814, unummererte bilag: o med to fargeplansjer

Fargeplansje 1

Fargeplansje 2

1814 – 20. oktober: Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Lundh om et nytt norsk flagg med to fargeplansjer

Fargeplansje 1

Fargeplansje 2
SA, overordentlige Storting 1814, bilag nr. 9 til Odelstingets forhandlingsprotokoll

1814 – november: Forslag til flagg fra repr. Brun.
SA, overordentlige storting 1814, bilag til Odelstingets forhandlingsprotokoll nr. 10

1815 – 17. august: Forslag fra repr. Peder Bøgvald med tegning til det norske nasjonalflagg.
SA, OEP 104, vedlagt OEP 346

1815 – 16. oktober: Forslag fra statsråd Nils Aall, innlevert ved repr. Jacob Aall, med to fargeplansjer.

Fargeplansje 1

Fargeplansje 2
SA, vedlagt OEP 346

1821 – 20. februar: Forslag fra borgere i Grimstad til flaggets utseende, utstilt i Stortinget som nr. 12, side 1, side 2.
SA, SEP 62, vedlagt SEP 24

1821 – 26. februar: Forslag fra repr. C.M.Falsen.
SA, OEP 82, 83, 84, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg fra Stortingets flaggkomite, utstilt i Stortinget som nr. 1
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg, utstilt i Stortinget som nr. 2
SA, vedlagt SEP 24

1821 – 4. mai: Forslag til flagg fra repr. Fredrik Meltzer, utstilt i Stortinget som nr. 3
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 6
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 7
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg (fra C. M. Falsen?) utstilt i Stortinget som nr. 8
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 10
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg fra Bergens Handels-, Haandverks- og Søfarts Commission, utstilt i Stortinget som nr. 11
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 13
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg fra repr. Holst, utstilt i Stortinget som nr. 14
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg fra repr. C. M. Falsen, utstilt i Stortinget som nr. 15
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 16
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 18
SA, vedlagt SEP 24.

1836 – 7. april: Forslag fra repr. Hielm med to fargeplansjer

Fargeplansje 1

Fargeplansje 2a

Fargeplansje 2b
SA, SEP 315

1836 – 2. mai: Forslag fra bergråd P. Petersen med to fargeplansjer

Fargeplansje 1a

Fargeplansje 1b

Fargeplansje 2
SA, SEP 354 


Sist oppdatert: 14.12.2017 09:57