Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Jødeparagrafen

En digital formidling av dokumenter til historien om Jødeparagrafen, § 2, siste passus, i Norges Grunnlov av 17. mai 1814.

Nettpresentasjonen ble laget ved Stortingsarkivet i anledning 150-års minnet for beslutningen om å fjerne bestemmelsen, etter at Henrik Wergeland i 1839 hadde lagt fram forslag om det, og sterkt argumentert for saken frem til sin død i 1845.

For mer informasjon om Wergelands arbeid for å fjerne Jødeparagrafen, se også Stortingets nettutstilling fra 2008 Wergeland og Stortinget

  • Litteratur

    Trykt materiale om jødeparagrafens historie.

  • Innledning

    Opphevelsen av Jødeparagrafen i Norges Grunnlov. En kortfattet historikk og beskrivelse av dokumentasjonen.

  • Kronologi

    Oversikt med henvisninger til de trykte Stortingsforhandlingene og til dokumenter i Stortingsarkivet.

Se også