Jødeparagrafen

En digital formidling av dokumenter til historien om Jødeparagrafen, § 2, siste passus, i Norges Grunnlov av 17. mai 1814.

Nettpresentasjonen ble laget ved Stortingsarkivet i anledning 150-års minnet for beslutningen om å fjerne bestemmelsen, etter at Henrik Wergeland i 1839 hadde lagt fram forslag om det, og sterkt argumentert for saken frem til sin død i 1845.

For mer informasjon om Wergelands arbeid for å fjerne Jødeparagrafen, se også Stortingets nettutstilling fra 2008 Wergeland og Stortinget

  • Litteratur

    Trykt materiale om jødeparagrafens historie.

  • Innledning

    Opphevelsen av Jødeparagrafen i Norges Grunnlov. En kortfattet historikk og beskrivelse av dokumentasjonen.

  • Kronologi

    Oversikt med henvisninger til de trykte Stortingsforhandlingene og til dokumenter i Stortingsarkivet.

Se også