Unionsoppløsningen 1905

I 1905 besluttet et enstemmig storting at unionen med Sverige var oppløst. Stortinget markerte hundreårsminnet for begivenheten med en utstilling i historisk sal i stortingsbygningen fra 7. juni til 30. september 2005. For å nå flere enn de som kunne besøke utstillingen, er det laget en versjon på internett.

Nettutstillingen inneholder 29 historier som forteller hvordan Norge kom inn i unionen i 1814, hvordan de 90 år i unionen forløp og hvordan Norge kom ut av unionen i 1905. Du kan fordype deg i historiske dokumenter, bilder av sentrale personer og viktige steder, og bevarte gjenstander som håndgripelige minner om det som skjedde. Mange av dokumentene er transkribert.

Gå til nettutstillingen Stortinget og unionen med Sverige 1814-1905


Sist oppdatert: 12.03.2008 13:01