Forhandlingsdokumenter fra høsten 1814

Her finner du en oversikt over forhandlingsdokumenter med bilag, og andre dokumenter fra Stortingets arkiver, fra det første overordentlig storting høsten 1814.

I oversikten kan du klikke deg videre til dokumentene i pdf. Tekstene er transkriberte, men enkelte steder finner du også gjengivelse av originalen.

Les om det første overordentlige storting høsten 1814.

Hovedansvarlig for transkriberingen, kvalitetskontroll og redigering har vært prosjektleder og tidligere stortingsarkivar Bjørn Ragnolf Rønning.

0. Oversikt over prosjektet og materialet. (5,12 MB) 

1. Stortingets forhandlingsprotokoll 7. oktober - 26. november 1814. (1,22 MB)

2. Bilag 1-301 til Stortingets forhandlingsprotokoll (8,80 MB)

3. Unummererte bilag (a-q) til Stortingets forhandlingsprotokoll. (17,9 MB)

    3a. Unummererte bilag (qa) til Stortingets forhandlingsprotokoll (485 kB)

    3b. Unummererte bilag (qb) til Stortingets forhandlingsprotokoll (5,92 MB)

    3c. Unummererte bilag (qc) til Stortingets forhandlingsprotokoll (13,5 MB)

    3d. Unummererte bilag (qd) til Stortingets forhandlingsprotokoll (14,3 MB)

4. Odelstingets forhandlingsprotokoll 11. oktober - 25. november 1814. (499 kB)

5. Bilag 1-16 til Odelstingets forhandlingsprotokoll (998 kB)

6. Unummererte bilag (1-3) til Odelstingets forhandlingsprotokoll. (58 kB)

7. Lagtingets forhandlingsprotokoll 12. oktober - 26. november 1814. (70 kB)

8. Bilag 1-10 til Lagtingets forhandlingsprotokoll (4,39 MB)

9. Unummererte bilag til Lagtingets forhandlingsprotokoll (13 kB)

10. Protokoll for Stortingets komité til å motta opplysninger og meddele opplysninger til hans svenske majestets commissarier. (113 kB)

11. Kronologisk register 14. januar 1814 - 19. januar 1815 (inkludert kronologisk register til møter i stortinget 7. oktober-26. november 1814 med tilhørende dokumenter). (337 kB)

12. Kronologisk register til møter i Odelstinget 11. oktober - 25. november og Lagtinget 12. oktober - 26. november med tilhørende dokumenter. (70 kB)

13. Navn- og saksregister for det overordentlige storting 1814. (1,7 MB)

14. Representanter valgt til det første overordentlige storting. (155 kB)


Sist oppdatert: 14.12.2017 10:03