Forslag til flagg

Oversikt over flaggforslag fra 1814-1836

Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Lundh
Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Lundh (20 oktober, 1814).

1814 – oktober: Anonymt forslag til norsk flagg.
SA, Det overordentlige Storting 1814, unummererte bilag: o med to fargeplansjer

Fargeplansje 1

Fargeplansje 2

1814 – 20. oktober: Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Lundh om et nytt norsk flagg med to fargeplansjer

Fargeplansje 1

Fargeplansje 2
SA, overordentlige Storting 1814, bilag nr. 9 til Odelstingets forhandlingsprotokoll

1814 – november: Forslag til flagg fra repr. Brun.
SA, overordentlige storting 1814, bilag til Odelstingets forhandlingsprotokoll nr. 10

1815 – 17. august: Forslag fra repr. Peder Bøgvald med tegning til det norske nasjonalflagg.
SA, OEP 104, vedlagt OEP 346

1815 – 16. oktober: Forslag fra statsråd Nils Aall, innlevert ved repr. Jacob Aall, med to fargeplansjer.

Fargeplansje 1

Fargeplansje 2
SA, vedlagt OEP 346

1821 – 20. februar: Forslag fra borgere i Grimstad til flaggets utseende, utstilt i Stortinget som nr. 12, side 1, side 2.
SA, SEP 62, vedlagt SEP 24

1821 – 26. februar: Forslag fra repr. C.M.Falsen.
SA, OEP 82, 83, 84, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg fra Stortingets flaggkomite, utstilt i Stortinget som nr. 1
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg, utstilt i Stortinget som nr. 2
SA, vedlagt SEP 24

1821 – 4. mai: Forslag til flagg fra repr. Fredrik Meltzer, utstilt i Stortinget som nr. 3
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 6
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 7
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg (fra C. M. Falsen?) utstilt i Stortinget som nr. 8
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 10
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg fra Bergens Handels-, Haandverks- og Søfarts Commission, utstilt i Stortinget som nr. 11
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 13
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg fra repr. Holst, utstilt i Stortinget som nr. 14
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg fra repr. C. M. Falsen, utstilt i Stortinget som nr. 15
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 16
SA, vedlagt SEP 24

1821 – mai: Forslag til flagg utstilt i Stortinget som nr. 18
SA, vedlagt SEP 24.

1836 – 7. april: Forslag fra repr. Hielm med to fargeplansjer

Fargeplansje 1

Fargeplansje 2a

Fargeplansje 2b
SA, SEP 315

1836 – 2. mai: Forslag fra bergråd P. Petersen med to fargeplansjer

Fargeplansje 1a

Fargeplansje 1b

Fargeplansje 2
SA, SEP 354 


Sist oppdatert: 14.12.2017 09:57