Pendlerbolig

Stortinget eier 143 møblerte leiligheter i varierende størrelse som stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som bor mer enn 40 km i kjøreavstand fra Stortinget.

Les retningslinjer for tildeling av Stortingets pendlerboliger

Les egenerklæringsskjema ved disponering av pendlerbolig (pdf)

Stortingets presidentskap har gjennom vedtak 9. og 22. september 2021 besluttet at det skal foretas en ekstern gjennomgang av reglene for ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter, herunder vilkår for tildeling, krav til rapportering og kontroll. Formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er best mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen.

Les mandatet for den eksterne gjennomgangen (pdf)

Les om utvalget som skal foreta en ekstern gjennomgang av reglene for ordningen med pendlerboliger


Sist oppdatert: 15.12.2021 18:45