Film om en stortingsrepresentants hverdag

Hvordan er hverdagen til en stortingsrepresentant? Se filmen om den fiktive representanten Børge Vegheim, spilt av Bård Tufte Johansen.

Se filmen på Vimeo

Skoleoppgaver til filmen

1. Børge er medlem av flere stortingskomiteer. Gå inn på nettsiden til en av disse komiteene. Finn tre saker komiteen har behandlet, og presenter disse for klassen.

2. Som du ser i filmen, sitter representantene fylkesvis i salen. Se oversikten over representantenes plassering i salen, og finn representantene fra ditt fylke. Velg én av representantene. Les biografien til representanten, og lag en presentasjon av han/henne. Fremfør for klassen.

3. Børge er medlem av en internasjonal delegasjon. Les mer om delegasjonene på Stortingets nettsider. Velg deg ut én delegasjon, og skriv en liten presentasjon av denne.

4. Børge snakker med lobbyister. Finn ut mer om lobbyisme. Del klassen inn i to grupper. Den ene gruppen skal argumentere for at lobbyister skader demokratiet. Den andre gruppen skal argumentere for det motsatte synet – at lobbyister styrker demokratiet.

5. Børge er opptatt av å holde kontakt med velgerne. Velg en stortingsrepresentant fra ditt fylke, og undersøk hvordan hun/han opprettholder kontakten med velgerne – for eksempel via leserbrev, nettmøter, personlig kontakt etc.

6. Børge forsøker å snike seg med på et partigruppemøte, med lite hell. Finn ut hvilke partier som er representert på Stortinget, og nevn navnet på den parlamentariske lederen i hvert parti.

7. Børge stilte spørsmål i spørretimen. Forklar forskjellen på muntlig spørretime og ordinær spørretime.

Les de siste besvarte spørretimespørsmålene. Hva spurte representantene om?

Les et av spørsmålene fra den muntlige eller ordinære spørretimen, og analyser statsrådens svar. Synes du at han/hun svarer på spørsmålet på en god måte?

8. Arranger en spørretime i klassen, der noen er statsråder som svarer, og noen er representanter som spør. Pass på at spørsmålene ligger innenfor statsrådenes ansvarsområder!


Sist oppdatert: 28.09.2012 12:58