Antall stemmeberettigede, godkjente stemmer og valgdeltakelse fra 1945

 Antall stemmeberettigedeValgdeltakelse
ÅrKvinnerMennTotaltantall stemmerstemmer i prosent
1945 1 007 695 954 282 1 961 977 1 498 194 76,4 %
1965 1 277 461 1 179 405 2 406 866 2 056 091 85,4 %
1969 1 315 787 1 263 779 2 579 566 2 162 596 83,8 %
1973 1 370 677 1 315 999 2 686 676 2 155 734 80,2 %
1977 1 422 110 1 358 080 2 780 190 2 304 496 82,9 %
1981* 1 536 985 1 466 108 3 003 093 2 462 142 82,0 %
1985 1 588 031 1 512 448 3 100 479 2 605 436 84,0 %
1989 1 633 895 1 556 416 3 190 311 2 653 173 83,2 %
1993 1 667 412 1 592 545 3 259 957 2 472 551 75,8 %
1997 1 688 255 1 622 935 3 311 190 2 593 669 78,3 %
2001 ikke oppgitt ikke oppgitt 3 359 433 2 535 776 75,5 %
2005 ikke oppgitt ikke oppgitt 3 421 741 2 649 735 77,4 %
2009 ikke oppgitt ikke oppgitt 3 530 785 2 696 366 76,4 %
2013 ikke oppgitt ikke oppgitt 3 641 994 2 848 139  78,2 %

* Tallene gjelder valget i september, ikke omvalget i desember.


Sist oppdatert: 11.09.2015 14:00