Partier ikke representert valget 2005

Stemmer avgitt til partier/lister som ikke ble representert på Stortinget.

 

 Fylke RV Kp Pp KSp MDG Demokr. AML NKP Andre* Sum
Akershus 2 269 559 2 102 250 480 132 265 - 37 6 094
Aust-Agder 269 174 489 157 - 65 130 - - 1 284
Buskerud 909 340 481 - 169 106 - 107 - 2 112
Finnmark 303 1 605 - 74 - 27 - 87 659 2 755
Hedmark 560 233 2 492 87 - 49 - 100 - 3 521
Hordaland 9 000 1 439 985 464 388 537 439 142 109 13 503
Møre og Romsdal 573 1 303 - 447 111 112 - - 34 2 580
Nord-Trøndelag 363 417 - 111 73 36 - - - 1 000
Nordland 1 234 4 155 306 180 134 79 - 85 44 6 217
Oppland 587 269 576 126 152 49 - - 89 1 848
Oslo 9 277 551 1 346 117 668 248 215 141 104 12 667
Rogaland 1 070 1 213 858 651 287 214 468 - 54 4 815
Sogn og Fjordane 359 495 - 182 - 45 - - - 1 081
Sør-Trøndelag 1 763 699 1 227 176 360 228 - 98 92 4 643
Telemark 758 276 322 238 - 134 - - - 1 728
Troms 981 7 218 - 152 124 38 - - - 1 728
Vest-Agder 317 259 452 270 214 312 175 46 65 2 110
Vestfold 801 349 570 - 312 167 - 79 463 2 741
Østfold 962 394 1 350 229 180 127 242 107 50 3 641
SUM 32 355 21 948 13 556 3 911 3 652 2 705 1 934 1 070 1 800 82 931

* Andre lister er Reformpartiet (727 stemmer), Samefolkets parti (659), DLF (213), Norsk Republikansk Allianse (92), Pilsens samlingsparti (65) og Samfunnspartiet (44).

Sist oppdatert: 06.03.2008 11:54