Partier ikke representert valget 2009

Stemmer avgitt til partier/lister som ikke ble representert på Stortinget. 

 

 Fylke Rødt Pp MDG  Kp KSp  Demokr. NKP DLF Andre* Sum
Akershus 2 566 1 595 1 181 153 307 164 -  - 103 6 069
Aust-Agder 377 304 148 32 164 48 -  - - 1 073
Buskerud 884 - 407 109 202 86 99  - 179 1 966
Finnmark 299 - 77 976 163 26 - - - 1 541
Hedmark 630 2 119 347 86 - 75 - 58 - 3 315
Hordaland 6 794 674 1 083 335 615 332 145 - 241 10 219
Møre og Romsdal 653 - 196 223 488 74 - - - 1 634
Nord-Trøndelag 447 - 125 116 128 37 - - - 853
Nordland 1 829 - 343 1 139 225 74 66 - 132 3 808
Oppland 612 837 351 57 173 49 - - - 2 079
Oslo 12 917 1 146 1 828 145 292 157 115 170 390 17 160
Rogaland 908 1 386 571 223 687 128 61 122 - 4 086
Sogn og Fjordane 541 - 109 124 - 22 - - - 796
Sør-Trøndelag 2 057 1 026 834 262 230 219 107 - - 4 735
Telemark 1 147 348 240 60 244 68 - - - 2 107
Troms 1 242 - 255 954 152 49 70 - - 2 722
Vest-Agder 427 623 322 78 317 461 34 - - 2 262
Vestfold 848 522 495 140 299 106 - - 183 2 593
Østfold 1 041 1 320 374 129 250 110 - - 178 3 402
SUM 36 219 11 900 9 286 5 341 4 936 2 285 697 350 1 406 72 420
* Andre lister er SFP (140 stemmer), TPF (64), ABORT (178), ES (103), NPAT (183), NRA (54), SALL (241), SAMT (264), og VIGRID (179).

Sist oppdatert: 09.12.2009 13:33