Stemmer og mandater valget 2009

Stemmetall og antall mandater for de partiene som er representert på Stortinget, fordelt på fylker.

  A H Sp SV
 Fylke Stemmer Mandater Stemmer Mandater Stemmer Mandater Stemmer Mandater

Akershus

 101 241 5 69 505 4 9 435 0 17 040 1

Aust-Agder

19 377 1 9 721 1 2 609 0 2 588 0

Buskerud

52 751 4 27 588 2 8 842 1* 6 514 0

Finnmark

16 834 3 3 970 1* 1 613 0 2 989 0

Hedmark

50 855 4 10 994 1 11 096 1 7 078 1*

Hordaland

81 636 5 54 066 3 14 768 1 14 698 1

Møre og Romsdal

42 542 3 22 356 1 11 879 1 5 279 0

Nord-Trøndelag

31 466 3 6 465 1* 11 259 1 4 685 0

Nordland

50 912 4 14 905 1 10 736 1 10 045 1

Oppland

47 728 3 11 643 1 12 912 1 5 367 1*

Oslo

113 103 6 69 999 4 3 126 0 33 205 2

Rogaland

59 145 3 44 289 3 13 144 1 10 609 1*

Sogn og Fjordane

17 375 2 7 112 1* 14 782 1 3 418 0

Sør-Trøndelag

66 614 4 22 587 1 11 803 1 12 852 1

Telemark

39 296 3 12 405 1 5 184 0 5 020 0

Troms

30 942 3 10 846 1 7 015 1* 6 275 0

Vest-Agder

24 450 1 16 214 1 3 296 0 3 647 1*

Vestfold

44 169 3 25 752 1 4 257 0 8 551 1*

Østfold

58 613 4 22 041 1 7 250 0 6 501 0

Sum

949 049 64 462 458 30 165 006 11 166 361 11
* Utjevningsmandat

  Krf Frp Venstre Andre Totalt
Fylke Stemmer Mandater Stemmer Mandater Stemmer Mandater Stemmer Stemmer Mandater

Akershus

9 308 1* 73 300 4 14 688 1 6 069 300 586 16

Aust-Agder

6 663 1* 15 538 1 2 054 0 1 073 59 623 4

Buskerud

4 500 0 35 764 2 4 324 0 1 966 142 249 9

Finnmark

1 026 0 8 277 1 847 0 1 541 37 097 5

Hedmark

2 652 0 19 326 1 2 650 0 3 315 107 966 8

Hordaland

19 138 1 61 147 4* 12 361 0 10 219 268 033 15

Møre og Romsdal

11 713 1 37 967 3* 5 298 0 1 634 138 668 9

Nord-Trøndelag

2 917 0 12 641 1 2 119 0 853 72 405 6

Nordland

4 778 0 31 562 3* 2 957 0 3 808 129 703 10

Oppland

3 182 0 18 272 1 3 103 0 2 079 104 286 7

Oslo

8 786 1* 56 953 3 20 784 1 17 160 323 116 17

Rogaland

25 541 1 60 030 4 10 053 0 4 086 226 897 13

Sogn og Fjordane

3 984 0 9 287 1 1 952 0 796 58 706 5

Sør-Trøndelag

6 189 1* 31 885 2 5 871 0 4 735 162 536 10

Telemark

6 239 1* 21 708 1 2 374 0 2 107 94 333 6

Troms

3 042 0 21 224 2 2 150 0 2 722 84 216 7

Vest-Agder

14 337 1 25 296 2 2 876 0 2 262 92 378 6

Vestfold

6 164 0 35 687 2 3 944 0 2 593 131 117 7

Østfold

8 589 1* 38 853 3 3 739 0 3 402 148 988 9

Sum

148 748 10 614 717 41 104 144 2 72 420 2 682 903 169
* Utjevningsmandat

Sist oppdatert: 11.12.2009 12:27