Norges nasjonalforsamling

Brosjyren «Norges nasjonalforsamling» inneholder generell informasjon om Stortinget og Stortingets arbeid.

"Norges nasjonalforsamling" inneholder blant annet informasjon om Stortingets historie, Stortingets oppgaver, valgordningen, Norges statsforfatning med mer. Brosjyren deles ut i forbindelse med omvisninger eller andre typer besøk i Stortinget, og kan lastes ned og skrives ut. Den kan også bestilles i trykket versjon, ved å sende en e - post med navn, postadresse og ønsket antall eksemplarer. 

Brosjyren foreligger på flere ulike språk:

Norges nasjonalforsamling (pdf, 4 MB)

Noregs nasjonalforsamling (pdf, 4 MB)

The Norwegian Parliament (pdf, 4 MB)

Le Parlement norvégien (pdf, 5 MB)

Die Nationalversammlung Norwegens (pdf, 5 MB)

Norweskie Zgromadzenie Narodowe (pdf, 5 MB)

El parlamento de Noruega (pdf, 5 MB)

Norgga álbmotčoahkkin (pdf, 4 MB)

Национальное собрание Норвегии (pdf, 4 MB) 

Стортинг національне зібрання Норвегії (pdf, 5 MB)


Sist oppdatert: 26.02.2018 14:44