Besøks- og formidlingstilbud til publikum

Maleriet Eidsvoll 1814. Foto: Teigens fotoatelier/Stortinget

Kunstomvisning

Stortinget tilbyr omvisninger med vekt på sitt representative utvalg av norsk kunst.

Skolebesøk

Stortingets besøkstilbud for skoler er tilpasset ulike målgrupper i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen.