Omvisning og undervisning for 5.-7.trinn

Stortinget ønsker å bidra til at de yngste generasjonene blir aktive deltakere i demokratiet. Barns første møte med Stortinget skal derfor være en spennende, lærerik og god opplevelse.

Tema og innhold for besøket

Elevene skal få innblikk i hvordan Stortinget fungerer og hvordan de kan delta i demokratiet. De får også kjennskap til historiske hendelser knyttet til Stortinget. Vi snakker gjerne om:

  • Stortingets tre viktigste hovedoppgaver
  • maktfordeling 
  • partiene som er representert, regjering og opposisjon

Besøket består av en introduksjon i form av et undervisningsopplegg tilpasset mellomtrinnet og en omvisning i stortingsbygningen. Under omvisningen besøker vi selvsagt stortingssalen. Hvis det er stortingsmøte ser vi salen og møtet fra publikumsgalleriet. Hvis ikke går vi inn i stortingssalen. Ettersom Stortinget er et levende hus vil det kunne variere hvilke øvrige rom klassen besøker.

Praktisk informasjon om omvisningene

  • må forhåndsbestilles og kan bestilles inntil 100 dager frem i tid
  • varighet ca 1,5 timer, inkludert sikkerhetskontroll
  • kun én gruppe per tidspunkt
  • maks 34 deltagere, inkludert lærere/ledsagere
  • navnelister må sendes inn i forkant
  • tilbudet er gratis

Forberedelser

Det er en fordel om dere bruker litt tid på å snakke om Stortinget i forkant av besøket. Bruk gjerne våre nettbaserte læringsressurser hvor du finner skreddersydde artikler og oppgaver for alle våre målgrupper. Når du har bestilt besøk, vil du motta en e-post med informasjon det er viktig at du setter deg inn i.

Bestilling

Alle bestillinger må gjøres på nett. Trykk på et ledig tidspunkt for å komme til bestillingsskjemaet.

NB! DET ER MULIG Å BESTILLE BESØK 100 DAGER FREM I TID